Roliga lekar för hunden

Genom lek kan din hund lära sig väldigt mycket. Många säger att de inte har tid över till att leka med sin hund, men det går att lägga in små moment i vardagen som tar bara några minuter. Hunden lär sig samtidigt som den tycker det är roligt och du själv får några minuter över […]