För er med lantbruk – gör besparingar

Kostnaden för el har eskalerat stadigt och detta påverkar hela samhället. Därför är industrisektor och lantbruk intresserade av att hålla nere kostnaderna för att behålla lönsamhet i verksamheten. Den som driver lantbruk kan omöjligt effektivisera bort vissa energikrävande delar i sin produktion. Att öka på den egna elproduktion genom solkraft kan minska beroendet av en fluktuerande energimarknad.

Långsiktig lönsamhet

Placera solceller fördelaktigt på platta ytor med många potentiella soltimmar. Avsaknad av skuggande omgivningar samt placering på högre höjd är också positivt för effektutvecklingen. Takytor på större byggnader är utmärkta för detta ändamål, därmed är de redan förekommande byggnaderna inom lantbruket utmärkta för syftet.

Solceller innebär en större inledande kostnad för installation av utrustningen. Lönsamheten över kommande år kompenserar dock mer än väl för detta. Om du har en hög elförbrukning på ditt lantbruk kan du använda mer av energin i det egna bruket snarare än att sälja det tillbaka till kraftnätet. Denna egenproduktion innebär i allmänhet en god ekonomisk affär för producenten.

Under sommarhalvåret är det möjligt att sälja överskottsproduktion från solceller eftersom produktionen är hög. Vintertid kan du räkna med markant lägre produktion och detta är något du bör vara medveten om. Sammanställ en kalkyl av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.